Točak.jpg

1 klijent plaća punu cenu, drugi dobija 20% popusta

Popust se odnosi na kurseve keramike za decu - 4 termina po 2h. Dođite da zajedno stvaramo u glini, vrtimo na keramičkom točku

i realizujemo sopstvene kreacije

Termini: nedeljom od 10-12h ili subotom od 17-19h

30.000 + 24.000 = 54.000

umesto 60. 000

Screenshot_2.png
Screenshot_3.png
Screenshot_4.png