Materijali

U DAMM keramik studiu ćete se susreti sa najsavremenijim alatima i materijalima kada je reč o keramici. Stvaramo na keramičkom točku i služimo se raznorodnim alatima koji nam omogućavaju da svoje ideje najbolje prenesemo na glinu. Koristimo najkvalitetnije engobe i glazure iz Engleske, Nemačke, Italije, Austrije i Mađarske.

materijali.jpg

kecelja

keramički 

točak

četkice

flomasteri 

za crtanje

po biskvitu

drveni

alat

krpa

glazure

(kermičke boje)

paket gline

žica

posuda za vodu